Leverantörer

Vi har ett unikt samarbete med våra leverantörer. Till skillnad från många av våra kollegor i branschen så låter vi våra leverantörer att på vårt uppdrag utföra själva leveranserna direkt till kund. Detta kallas för Dropshipping. Vi kapar därmed bort ett led i transportkedjan vilket ger ett mindre avtryck på miljön, men det innebär också att vi tar bort de kostnader som uppträder när produkten fysiskt ska gå genom vårt eget lager. Vi eliminerar därmed inte bara kostnader för själva frakten i ett led. Vi slipper också egna kostnader för både lagerhantering och lokalhyra.

Detta innebär att vi istället kan lägga våra resurser på bättre kundservice och att säkerställa kvalitén på den information vi presenterar i vår butik.

Sammantaget ger detta många fördelar:

  • Mindre miljöpåverkan
  • Kortare tid för transport
  • Kortare väg för transport
  • Mindre kostnader för transport
  • Lägre priser
  • Bättre kundservice

Våra leverantörer

De flesta av våra leverantörer står som leverantör av mer än ett varumärke, och detta gäller inte minst när våra inköp sker genom en grossist. I ett fåtal fall är leverantören emellertid liktydigt med varumärket, vilket inte minst tydliggörs av företagets namn.

Bellalite Ljusdesign AB
Krebs Stockholm AB
MME Marinarmatur Marine Equipment AB
Dress Your Lamp Sweden
JSA Sweden AB
Durable Scandinavia AB

Leverantörer