MME Marinarmatur Marine Equipment AB

Svenskt hantverk sedan 1928

Ljus och belysning är viktigare för oss människor än många kanske tror, det ger oss möjligheten att skapa vår egen stil och atmosfär både inomhus och utomhus. Marinarmatur har sedan 1928 tillverkat gjutna mässingsarmaturer på det klassiska viset, det vill säga med passion för det genuina hantverket, det som gör att man ser och känner skillnad på den slutliga produkten och ger en extra lång livslängd. Du kan jämföra deras armaturer med utmärkta viner som mognar med tiden och åldras med värdighet.

25 års garanti

Fartyg har alltid haft behov av belysning som kan utstå de hårdaste väderförhållandena året runt på haven. Deras tidlösa utomhus- och inomhusarmaturer har alltid använts i en miljö som ställer höga krav på både funktion och prestanda såväl på fartyg som i offentliga miljöer, parker och hamnar men givetvis också i privatbostäder, trädgårdar och på bryggor.

Med detta som utgångspunkt, att bara det bästa är bra nog, har man utvecklat sina armaturer och sin tillverkningsprocess till ett genuint svenskt hantverk, som idag resulterat i att man kan ge 25-års garanti på sina armaturer. Deras vision är att alla som köper företagets produkter skall känna att man köper något som är värt mer än sin funktion, som blir vackrare med åren, och en produkt som inte bidrar till slit och släng, utan kan ärvas av våra barn, precis som miljön i vår omvärld.

MME Marinarmatur Marine Equipment AB