Policies för personuppgifter och cookies

Personuppgifter (PUL)

Alla personuppgifter som du lämnar till oss på LightNow hanteras med största respekt. Vårt sätt att samla och lagra information följer Personuppgiftslagen (PUL), SFS 1998:204. Lagen bygger på gemensamma regler som har beslutats inom EU.

LightNow medverkar ej till att skicka sk SPAM. Som kund till oss kan du få e-post rörande er order, betalning eller annan kommunikation som du initierat, samt information, nyhetsbrev eller erbjudanden kopplat till vår kundrelation. E-postutskick från tredje part rörande varor eller tjänster som ej är direkt relaterade till vår verksamhet förekommer ej. Vid automatiskt utskick kan du som kund enkelt avregistrera dig via en länk i e-postmeddelandet. Detta kan ske utan att du som kund måste göra en inloggning eller liknande.

Vi förbinder oss att inte på något sätt lämna ut eller sälja vidare de personuppgifter som vi inhämtar från våra kunder. Vi inhämtar bara den information som vi behöver för att kunna behandla din order och informationen används bara av oss själva samt de partners som vi använder för att kunna genomföra köpet. Exempel på partners är PSP (Payment Service Provider), kreditgivare samt banker.

Kund kan utan kostnad om de uppgifter vi har registrerat i vår butik, av oss begära:

- utdrag av registrerade uppgifter
- att registrerade uppgifter ändras
- att registrerade uppgifter raderas


Cookies (kakor)

En cookie är en liten textfil som vår webbplats begär att spara på din dator när du besöker vår butik. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i en cookie är möjlig att använda för att följa en användares surfande.

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

- att webbplatsen innehåller cookies
- vad dessa cookies används till
- hur cookies kan undvikas

Vår butik använder sig av Sessions Cookies för att rent tekniskt hålla reda på vad en användare gör på sidan, inloggningsstatus, varukorgens status, osv. Kort beskrivet så fungerar det så här:

- All information som skall stanna kvar mellan två sidladdningar måste på något sätt knytas till en viss användare. Detta görs genom att en unik nyckel lagras i besökarens webbläsare. När användaren laddar en ny sida så skickas denna nyckel med till sidan och vi kan på så sätt komma fram till om användaren är inloggad, om denne har lagt något i varukorgen, mm.

- Vi använder oss bara av Sessions Cookies. Detta är en speciell typ av cookie som tas bort när webbläsarens stängs. Accepterar man inte cookies i sin webbläsare så kommer en viss mängd av funktionaliteten på sidorna inte att fungera. Detta eftersom webbplatsen kommer tycka att det är en helt ny besökare för varje sidladdning! Detta kan påverka upplevelsen för dig som kund, men påverkar inte möjligheten att lägga en beställning.

Vill du inte acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.