Produktfamiljer

Med produktfamiljer menar vi en grupp med produkter som hör ihop utifrån ett gemensamt namn och/eller designtillhörighet. Som du ser finns inga produktfamiljer listade här, men om du söker på ett familj- eller produktnamn så presenteras aktuell familj under begreppet Kategori i sökresultatet, om vi administrerar just detta namn som en familj. Om inte så tryck bara Enter så listas samtliga produkter som innehåller det namn du anger.